Menu

ZEW Niedzica wspiera OSP Sromowce Wyżne

AKTUALNOŚCI


dodano: 03-11-2020

MAMY TO - SCANIA GCBA 7/52

Nowy nabytek jednostki to ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy zabudowany przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne na podwoziu Scania P450 serii XT z napędem 4x4. Posiada zbiornik wody o pojemności 7000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 700 litrów, Godiva 4010 P2A o wydajności 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy 40 barach. Autopompa ma cztery nasady tłoczne 75 mm, po dwie z każdej strony, trzy nasady ssawne 110 mm umieszczone z tyłu oraz wyjścia do zasilania działka wodno-pianowego i linii szybkiego natarcia. Zwijadło szybkiego natarcia umieszczono na dole, w ostatniej skrytce po prawej stronie, ma napęd elektryczny i gumowy wąż wysokociśnieniowy długości 60 m, który zakończony został prądownicą wodno-pianową, o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Na dachu działko wodno-pianowe o wydajności 3200 l/min oraz maszt oświetleniowy. Pod spodem instalację zraszaczową, a Z przodu pojazdu zamontowana została wyciągarka linowa DragonWinch o sile uciągu 9072 kg ze stalową liną o długości 28 m.

Pojazd kosztował 1 mln 80 tysięcy złotych, z czego OSP uzyskała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Krakowie – 100 000 zł, NFOŚIGW – 280 000 zł, MSWiA – 100 000 zł. Pozostała kwota to środki Gminy Czorsztyn, Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, Wspólnoty Gruntowej oraz mieszkańców Sromowiec Wyżnych.

Dofinansowanie zakupu samochodu udało się nam uzyskać w dużej mierze dzięki wsparciu Pana Posła Edwarda Siarki, Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu bryg. Mariusza Łaciaka oraz Radnego Powiatowego Pana Rafała Jandury. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego zakupu bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY.Zdjęcia w Galerii
dodano: 15-01-2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP za 2019 rok

W dniu 11 stycznia w remizie OSP Sromowce Wyżne odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP. W zebraniu, oprócz druhów z naszej jednostki OSP, uczestniczyli:
Tadeusz Wach - Wójt Gminy Czorsztyn,
Franciszek Górecki – Sołtys Sromowiec Wyżnych,
Stanisław Wesołowski oraz Szymon Wojtaszek – Przedstawiciele Zarządu Gminnego ZOSP RP,
Jerzy Regiec - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich,
Andrzej Sproch - Radny Gminy Czorsztyn

Po przywitaniu wszystkich gości przez Prezesa dh Antoniego Pierwołę, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków. Następnie dokonano wyboru funkcyjnych zebrania wraz z komisjami, po czym nastąpiło uroczyste ślubowanie trzech nowych członków OSP. Ślubowanie złożyli: Adam Górecki, Kamil Górecki oraz Jakub Janczy. W kolejnej części zostały przedstawione sprawozdania z działalności: - sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2019 przedstawił dh Jacek Górecki, - sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2019 przedstawił Skarbnik dh Grzegorz Znaniec, - plan działalności jednostki na rok 2019 przedstawił Sekretarz dh Marcin Dębski. Po przedstawieniu sprawozdań jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Natępnie głos zabrali zaproszeni goście po czym rozpoczęto dyskusję oraz określenie planu działalności na rok 2020.
Po zakończeniu Zebrania Prezes zaprosił wszystkich na przygotowany poczęstunek strażacki.

Zdjęcia z zebrania w Galerii
dodano: 11-03-2019

Silne wiatry

Dzisiejszej nocy wiał bardzo silny wiatr w całym naszym regionie. Nie obeszło się również bez interwencji straży pożarnej. Dwukrotnie wyjeżdżaliśmy do powalonych drzew. Zaalarmowani o 3:43 pojechalismy na Kąty aby udrożnić drogę gminną oraz powiatową. Niecałe dwie godziny póżniej usuwaliśmy powalone drzewa z drogi powiatowej między os. Wygon, a Hałuszową.

Zdjęcia w Galerii
dodano: 02-02-2019

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 lutego br. odszedł na wieczny odpoczynek w wieku 82 lat, druh Stanisław Bańkosz. Troskę o sprawy Ochotniczych Straży Pożarnych nosił w swoim sercu. Zawsze pogodny, otwarty, zaangażowany w ludzkie sprawy. W szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Sromowcach Wyżnych służył 59 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek, który po dzień dzisiejszy służy całemu społeczeństwu Sromowiec. W latach 1961-1990 pełnił funkcję Naczelnika, a następnie przez kolejne 16 lat Prezesa OSP. Od roku 1988 zarządzał ochroną przeciwpożarową jako Komendant Gminny OSP aż do zakończenia czynnej działalności w roku 2006. Do końca był w szeregach strażaków naszej jednostki jako Prezes Honorowy.
Był wielokrotnie odznaczony za swe zasługi począwszy od odznaki „Wzorowy Strażak” poprzez medale brązowy, srebrny i złoty „Za zasługi dla Pożarnictwa”, „Złoty Znak Związku OSP RP” oraz „Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza”.

Śp. druhu Stanisławie, byłeś zawsze oddany społecznej pasji pożarnika, niech u kresu ostatniej drogi przywita cię św. Florian, spoczywaj w pokoju.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w kościele pw. Św. Stanisława BM w Sromowcach Wyżnych.
dodano: 21-01-2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP

W dniu 19 stycznia w remizie OSP Sromowce Wyżne odbyło się Walne Zebranie OSP. W zebraniu, oprócz druhów jednostki OSP, uczestniczyli:
Krzysztof Górecki - Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn,
Dariusz Tokarski – Asystent posła Edwarda Siarki,
Franciszek Górecki – Sołtys Sromowiec Wyżnych,
Franciszek Jarząbek oraz Kazimierz Janczy – Przedstawiciele Zarządu Gminnego ZOSP RP,
Stanisława Krupa – Koło Gospodyń Wiejskich w Sromowcach Wyżnych.

Po przywitaniu wszystkich gości przez Prezesa dh Antoniego Pierwołę, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków. Następnie dokonano wyboru funkcyjnych zebrania wraz z komisjami, po czym nastąpiło uroczyste ślubowanie dwóch nowych członków OSP. Ślubowanie złożyła Kinga Bańkosz oraz Hubert Janczy. W kolejnej części zostały przedstawione sprawozdania z działalności: - sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2018 przedstawił dh Jacek Górecki, - sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 przedstawił Skarbnik dh Grzegorz Znaniec, - plan działalności jednostki na rok 2018 przedstawił Sekretarz dh Marcin Dębski. Po przedstawieniu sprawozdań jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Natępnie głos zabrali zaproszeni goście po czym rozpoczęto dyskusję oraz określlenie planu działalności na rok 2019 poprzez wnioski zgłoszone do realizacji.
Po zakończeniu Zebrania Prezes zaprosił wszystkich na przygotowany poczęstunek strażacki.

Zdjęcia z zebrania w Galerii
dodano: 20-10-2018

Remont z dotacji MSWiA

W październiku zakończyliśmy remont pomieszczenia socjalnego wraz z wydzielonym WC oraz został zakupiony i zamontowany system wyciągu spalin w „nowym” garażu. Prace te w większości zostały sfinansowane dzięki dotacji MSWiA. Dzięki dotacji zakupiliśmy również trzy kpl. ubrań specjalnych wraz z butami, rękawicami i kominiarkami. Wyremontowana część prezentuje się doskonale co zdecydowanie poprawiło warunki socjalno-sanitarne naszym strażakom, a zamontowany wyciąg spalin wpłynie zdecydowanie na bezpieczeństwo strażaków przebywających w garażu.

Zdjęcia w Galerii
dodano: 13-10-2018

Ćwiczenia z MDP na torze przeszkód

W sobotę, 13 października przeprowadzona została zbiórka szkoleniowa MDP. Podczas prawdopodobnie ostatnich w tym roku zajęć na wolnym powietrzu, ze względu na zbliżającą się zimę, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej doskonalili swoje umiejętności na torze przeszkód. Wszyscy podeszli do ćwiczeń z pełnym zaangażowaniem pod czujnym okiem opiekuna MDP, druha Jacka Bańkosza oraz Naczelnika OSP druha Jacka Góreckiego.
Po zakończeniu wyczerpujących ćwiczeń zregenerowano siły przy ognisku i pieczonych kiełbaskach.

Zdjęcia w Galerii
dodano: 10-05-2018

Wizyta przedszkolaków w naszej remizie

Nie jeden z przedszkolaków marzy o tym, by zostać strażakiem. Aby więc przekonać się, jak wygląda niezwykle trudna i ciekawa praca strażaka, 10 maja dzieci z Przedszkola „Bajkowy Świat” w Sromowcach Wyżnych odwiedziły naszą remizę. Podczas tej wizyty Naczelnik OSP dh Jacek Górecki oraz Skarbnik dh Grzegorz Znaniec pokazali im sprzęt jaki wykorzystują strażacy podczas akcji ratowniczo gaśniczych oraz opowiedzieli o działaniach i historii strażaków ochotników ze Sromowiec Wyżnych. Duże wrażenie na dzieciakach zrobił widok sprzętu, ubrań i hełmów, które mogły założyć ale najbardziej pochłonęły ich zajęcia z hydronetkami i tarczami nalewowymi wukorzystywanymi do zawodów MDP. Każdy chętny popróbował jak się podaje prąd wody z prądowniczki do celu. Przedszkolaki bardzo uważnie słuchały opowieści, a także zadawały wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa i pracy strażaków. Po skończonym pokazie dzieci wręczyły strażakom własnoręcznie zrobioną przez panią Natalię niespodziankę w postaci słodkiego samochodu strażackiego, natomiast strażacy poczęstowali wszystkich cukierkami.

Zdjęcia z wizyty w Galerii
dodano: 01-04-2018

Uroczystości Wielkanocne

W czasie Triduum Paschalnego tradycyjnie jak co roku pełniliśmy uroczystą wartę przy Grobie Pańskim, nawiązując do pilnowania Grobu Chrystusa przez żołnierzy rzymskich. Na zakonczenie uroczystości wzieliśmy udział w obwieszczeniu Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa w poranek wielkanocny podczas uroczystej Procesji Rezurekcyjnej oraz Wielkanocnej Mszy Świętej.
Wszystkim strażakom biorącym udział w tych uroczystościach serdecznie dziękujemy.

Relacja fotograficzna w zakładce Galeria
dodano: 08-03-2017

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje środowiskowe

W dniu dzisiejszym, 8 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Sromowcach Wyżnych odbyły się eliminacje środowiskowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzeż Zapobiega Pożarom". Eliminacje jak co ruku współorganizowaliśmy ze Szkołą Podstawową przy współpracy z Panią Dyrektor Joanną Workowską oraz panią Jadwigą Kobylarczyk. Uczniowie rywalizowali odpowiadając na 30 pytań zawartych w przygotowanym teście, a w eliminacjach brało udział 20 osób. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez naszą OSP oraz zapewnili sobie awans do eliminacji gminnych. Miło nam poinformować, że pierwsi dwaj laureaci, to dziewczyny z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z naszej jednostki.

I miejsce – Izabela GÓRECKA
II miejsce – Magdalena GROŃ
III miejsce – Sylwester NĘDZA

Wszystkim uczestnikom gratulujemy posiadanej wiedzy, a zwycięzcom życzymy powodzenia na kolejnym etapie.

Relacja fotograficzna z wczorajszych zmagań w zakładce Galeria
Wykonanie: flankerds.com
do góry